ขั้นตอนเข้าชมการถ่ายทอดสด

1.เข้าเว็ป  http://www.elearn.ru.ac.th/el/   หรือ ผ่าน QR cord

 

 

2. คลิก LIVE ดังแสดงในภาพ

 

 

3. คลิกเข้าสู่ระบบในฐานบุคคลทั่วไป

 

 

4. คลิกปุ่ม play ดังแสดงในภาพ